Usługi

Działalność nierejestrowana- zalety, wady, obowiązki

Działalność nierejestrowana zakłada, że osoba fizyczna może osiągać określone przychody bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma nawet obowiązku nigdzie zgłaszać jej rozpoczęcia. Nie ma obowiązku płacenia składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy czy składania deklaracji rozliczeniowych.

Ta forma działalności pożądana jest szczególnie przez osoby rozpoczynające prace nad swoją własną firmą, ale biorąc pod uwagą, że nie wiedzą czy pomysł przyniesie oczekiwane dochody, a założenie działalności wiąże się z pewnymi działaniami księgowymi i podatkowymi, coraz częściej zgłębiają wiedzę czym jest i jak prowadzić działalność nieewidencjowaną.

Aby jednak móc wykonywać działalność nierejestrowaną trzeba spełnić określone warunki:

Z prowadzenia działalności nieewidencjonowanej nie można skorzystać jeśli w przeciągu ostatnich 60 miesięcy prowadziło się działalność gospodarczą.
Nie można przekroczyć w żadnym miesiącu wykonywania działalności przychodu na poziomie
50% wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.(w 2020 r. 50% minimalnego wynagrodzenia to 1 300 zł)

Przychód jest sumą osiągniętych dochodów oraz poniesionych kosztów. Jeśli osoba osiągnęła przychód w wysokości 1200 zł, z czego 600 zł wynosiły koszty osiągnięto przychodu, to obliczając dochód będzie on wynosił 600 zł.

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie można przekroczyć 1300 zł przychodu, więc od razu nasuwa się wniosek, że nie będzie to dobra forma dla osób, których wykonywana działalność ma wysokie koszty uzyskania przychodu.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma jednak określone obowiązki. Przede wszystkim musi prowadzić ewidencje sprzedaży.
Przychody z działalności należy ująć na rocznym formularzu PIT.
Jeśli sprzedaż dotyczy dotyczy usług lub produktów , które wykluczają zwolnienie z VAT, wtedy trzeb się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Na życzenie klienta należy wystawić fakturę (bez VAT). Każdemu kupującemu należy wystawić rachunek, bardzo istotnie wpływa to na prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Powyższa działalność ma jeszcze jedną poważna wadę, nie będąc przedsiębiorcą bardzo trudno jest nawiązać współpracę z firmami, ponieważ większość nie chce współpracować z przedsiębiorcom bez czynnego numeru NIP.