Bankowość i finanse

O czym warto pamiętać, ubiegając się o pożyczkę gotówkową po raz pierwszy?

Dzięki pożyczce gotówkowej możesz sfinansować dowolny cel – w tym m.in. wakacje last minute, wymianę sprzętu AGD czy remont mieszkania. Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową po raz pierwszy, przygotuj się na to z wyprzedzeniem, aby zwiększyć wiarygodność kredytową, uniknąć zbędnych opóźnień i wybrać optymalną ofertę.

Historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej to zapis spłat wszystkich Twoich dotychczasowych i aktualnych zobowiązań finansowych wobec banków, firm pożyczkowych czy SKOK-ów. Każda terminowa spłata to informacja pozytywna, opóźniona spłata lub brak spłaty – informacja negatywna. Im więcej danych pozytywnych zawiera Twoja historia kredytowa, tym za bardziej wiarygodnego klienta uznaje Cię bank. Każda informacja negatywna w rejestrze obniża tzw. scoring, czyli ocenę punktową. Maksymalny wynik to 100 punktów. Im wyższą wartość prezentuje raport na temat Twoich pożyczek i kredytów, tym masz większą szansę na uzyskanie pożyczki gotówkowej.

Każde biuro informacji gospodarczej umożliwia pobranie raportów, dzięki którym możesz zweryfikować ewentualne wpisy o zadłużeniach.

Rozważ, co może obniżać Twoją zdolność kredytową

Możesz samodzielnie przyglądnąć się stosunkowi swoich dochodów do wydatków w skali miesiąca i ocenić, czy możesz zmniejszyć ilość obciążeń, zanim złożysz wniosek pożyczkowy. Warto zrezygnować z limitów w rachunkach bieżących lub na kartach kredytowych, zwłaszcza jeśli nie są wykorzystywane, ponieważ i tak obniżają zdolność kredytową.

Zastanów się również nad poręczeniem zobowiązania finansowego dla bliskiej osoby. Kiedy członek rodziny lub znajomy przestanie spłacać kredyt, żyrant przejmuje ten obowiązek, odpowiadając swoim majątkiem. Nawet jeżeli kredytobiorca spłaca raty w wyznaczonych terminach, bank nie może wykluczyć ryzyka związanego z poręczeniem. W efekcie Twoja zdolność kredytowa będzie niższa.

Dowiedz się, ile będziesz czekać na zaświadczenia niezbędne do oceny zdolności kredytowej

Zakres dokumentów, które musisz przedstawić, kiedy ubiegasz się o pożyczkę gotówkową, jest zależny od wielu aspektów, m.in. formy zatrudnienia, formy opodatkowania działalności gospodarczej czy aktywnego konta osobistego w danym banku. Przepisy prawa nie określają precyzyjnie, w jakim terminie pracodawca powinien Ci wydać zaświadczenie o zatrudnieniu. W związku z tym lepiej przyjąć, że otrzymasz dokument w ciągu kilku dni, niekoniecznie od ręki.

– Zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne przez 1 miesiąc od daty wystawienia. Warto dopilnować, aby było poprawnie wypełnione, czytelne i kompletne. W innym wypadku nie zostanie uznane, co wydłuży wnioskowanie o pożyczkę – podkreśla ekspert Banku Pekao.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, bank może Cię poprosić nie tylko o przedstawienie dokumentacji z biura rachunkowego, np. wyciągu z księgi przychodów i rozchodów, lecz także o zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami w urzędzie skarbowym i składkami w ZUS-ie. Te dokumenty są wydawane w ciągu 7 dni od złożenia wniosku i ważne przez 30 dni.

Przemyśl zmiany zawodowe przed złożeniem wniosku o pożyczkę

– Zaświadczenie o zatrudnieniu wskazuje, czy klient banku jest zatrudniony np. na podstawie umowy na czas nieokreślony, do czego zalicza się także umowa na okres próbny i umowa na zastępstwo. Jeśli umowa wkrótce dobiega końca, istnieje ryzyko, że nie zostanie przedłużona. To stawia pod znakiem zapytania dochody na terminową spłatę pożyczki gotówkowej, ponieważ okres spłaty przekracza pozostały okres zatrudnienia – wyjaśnia ekspert Banku Pekao.

W takiej sytuacji możesz zapytać bank, czy promesa zatrudnienia zwiększy Twoją szansę na uzyskanie pożyczki. W ten sposób pracodawca może zadeklarować, że kiedy aktualna umowa o pracę wygaśnie, przedłuży współpracę. Banki nieakceptujące promes proszą zwykle o dostarczenie dodatkowych dokumentów finansowych dla skrupulatniejszej analizy zdolności kredytowej.

Złożenie wniosku o pożyczkę w okresie wypowiedzenia również jest ryzykowne. W tym przypadku warto przeczekać okres wypowiedzenia w dotychczasowej firmie i okres próbny w nowej firmie, aby uzyskać umowę o pracę. Uzyskanie pożyczki gotówkowej będzie najtrudniejsze dla osoby, która założyła jednoosobową działalność gospodarczą i nie ma podpisanych długofalowych kontraktów B2B. Minimalny okres stażu działalności gospodarczej, który pozwala na uzyskanie kredytu lub pożyczki w banku, to od 6 do nawet 24 miesięcy.

Sprawdź, czy otwarcie konta w banku ułatwia wnioskowanie o pożyczkę

– Klienci mający konta osobiste w Banku Pekao i dostęp do bankowości elektronicznej mogą składać wnioski o pożyczki gotówkowe poprzez serwis internetowy Pekao24, aplikację mobilną PeoPay lub infolinię. Jeżeli klient otrzymuje wynagrodzenie lub emeryturę na rachunek w Banku Pekao, wnioskowanie o pożyczkę gotówkową jest maksymalnie uproszczone. Pożyczkobiorca nie musi dostarczać m.in. wyciągu z historią transakcji. Pieniądze są przelewane na konto pożyczkobiorcy nawet w 30 sekund od zaakceptowania umowy przez internet. Można zrealizować wszystkie formalności zdalnie, nie wychodząc z domu – tłumaczy ekspert Banku Pekao.

Ponadto aktywny i stały klient banku może uzyskać pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Warto zalogować się do bankowości internetowej i sprawdzić, czy bank przygotował specjalną ofertę pożyczki gotówkowej. Konto klienta umożliwia także składanie dyspozycji w związku z planowaną nadpłatą pożyczki, zmianą dnia płatności raty czy aktualizacją rachunku do spłaty.

Zwróć uwagę na całkowite koszty pożyczki gotówkowej

Całkowita kwota pożyczki gotówkowej do spłaty obejmuje kapitał (pożyczoną kwotę) i koszty, które musisz ponieść, aby skorzystać z oferty pożyczki. Sprawdź, czy bank pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku i prowizję za udzielenie pożyczki. Opłata przygotowawcza, czyli za przeanalizowanie wysłanego formularza i dodatkowych dokumentów, jest pobierana niezależnie od finalnej decyzji banku. Prowizja z tytułu przyznania pożyczki wynosi zwykle kilka procent od kapitału.

– Bank Pekao nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę gotówkową1. Nowi i stali klienci, którzy nie mają podpisanych umów pożyczki w Banku Pekao od 1 stycznia 2022 roku, mogą składać wnioski o pożyczkę z prowizją 0% – wyjaśnia ekspert Banku Pekao.

Oprocentowanie zmienne pożyczki gotówkowej, od którego zależy wysokość odsetek, składa się z marży banku i stawki referencyjnej WIBOR. Marża banku określa zarobek instytucji finansowej z tytułu udzielenia pożyczki gotówkowej. Stawka WIBOR oznacza oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Banki są skłonne do obniżenia marży, jeśli klient wykupi ubezpieczenie pożyczki, zabezpieczające finansowo obie strony umowy.

Musisz wiedzieć, że oprocentowanie zmienne jest uzależnione od wahań głównej stopy procentowej, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna oddziałuje na wspomniany wskaźnik WIBOR. Kiedy pierwszy parametr rośnie, drugi także się podwyższa. W efekcie rosną odsetki, co sprawia, że pożyczka gotówkowa staje się droższa. – Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej NBP odbędzie się 7 września 2022 roku. Wtedy RPP ogłosi, czy podniesie po raz kolejny stopy procentowe, czy zostaną utrzymane na aktualnym poziomie – tłumaczy ekspert Banku Pekao.

Jeśli zdecydujesz się na pożyczkę gotówkową z oprocentowaniem stałym, będziesz mieć pewność, że comiesięczne raty nie zmienią się w okresie spłaty.

Wymienione koszty pożyczki gotówkowej składają się na RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Ten wskaźnik procentowy określa całkowity koszt zobowiązania w skali roku. RRSO przyda Ci się do oszacowania, która oferta pożyczki gotówkowej jest najtańsza. Pamiętaj, że porównywane oferty powinny mieć identyczne parametry, np. kwotę pożyczki i okres spłaty.

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia pożyczki gotówkowej

– Dobrowolne ubezpieczenie pożyczki gotówkowej zapewnia ochronę finansową pożyczkobiorcy na wypadek poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub utraty pracy. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie, które wynosi nawet 100% pożyczki gotówkowej, lub przejmuje spłatę do 12 rat pożyczki. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy ubezpieczyciel spłaca całe zadłużenie – tłumaczy ekspert Banku Pekao.

Ubezpieczenie pożyczki powiększa comiesięczną ratę o składkę, aczkolwiek obniża oprocentowanie, więc płacisz niższe odsetki od kapitału. Jeśli w trakcie spłaty pożyczki uznasz, że Twoje oszczędności tworzą optymalną poduszkę finansową na wypadek trudności w spłacie zobowiązania, możesz zrezygnować z ubezpieczenia pożyczki.

Im wcześniej przeanalizujesz swoją sytuację finansową i podejmiesz kroki, które pozwolą Ci zwiększyć zdolność kredytową, tym bardziej zwiększysz szanse na uzyskanie pożyczki gotówkowej na dowolny cel. Przy okazji możesz zoptymalizować wydatki tak, aby skuteczniej oszczędzać. Spłacanie pożyczki gotówkowej nie oznacza, że musisz rezygnować z odkładania pieniędzy, zwłaszcza że możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe2 z promocyjnym oprocentowaniem w Banku Pekao.

1 RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 19,82% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 5445 zł, pożyczka zaciągnięta na 30 miesięcy, oprocentowanie zmienne 10,15% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1377,40 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 558,31 zł (9,30%), odsetki 819,09 zł), całkowita kwota do zapłaty 6 822,40 zł, płatna w 29 ratach miesięcznych po 227,41 zł, 30. rata wyrównująca 227,51 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 5445 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 11.07.2022 r. Pożyczkodawcą jest Bank Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.

Promocyjne oprocentowanie 7,00% w skali roku do wysokości kwoty 100.000 zł przez 183 dni od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego jest dostępne dla klientów, którzy mają lub podpiszą umowę o konto osobiste (Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium) i do 16.10.2022 r. otworzą pierwsze Konto Oszczędnościowe oraz spełnią pozostałe warunki promocji. Szczegółowe warunki promocji określone w Regulaminie. Promocja obowiązuje w oddziałach banku i placówkach partnerskich. Po upływie promocji środki na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane wg stawek standardowych, podobnie jak środki przekraczające poziom 100 tys. zł w okresie promocji. Promocja obowiązuje tylko na jednym Koncie Oszczędnościowym. Oprocentowanie standardowe wynosi 2,00% w skali roku.