Nieruchomości

Kim jest i czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Zgodnie z przepisami prawa wycena nieruchomości może być przeprowadzona tylko i wyłącznie przez posiadającego stosowne uprawnienia rzeczoznawcę majątkowego. Specjalista pełniący tę rolę zajmuje się określaniem wartości domów, mieszkań, działek czy innych obiektów budowlanych. Choć może być to mylące, nazwa „rzeczoznawca majątkowy” odnosi się wyłącznie do osób zajmujących się szacowaniem nieruchomości.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Osoby, które chcą pracować jako rzeczoznawca majątkowy, muszą posiadać wykształcenie wyższe. Ponadto muszą ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (lub ukończyć studia wyższe spełniające minima programowe stawiane studium podyplomowym), odbyć praktykę zawodową oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy. Po całym procesie kwalifikacyjnym taka osoba uzyskuje numer uprawnień zawodowych nadawany przez odpowiednie Ministerstwo. Klienci rzeczoznawców majątkowych mogą mieć zatem pewność, że zgłaszają się do osoby wykwalifikowanej, zweryfikowanej przez aparat państwowy, posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne. 

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Przygotowując wycenę nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy może ją wykonywać w kilku sytuacjach. Operat szacunkowy może być wykonywany dla zróżnicowanych celów:

  • dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży,
  • dla potrzeb rozliczeń podatkowo – skarbowych,
  • dla potrzeb podziału majątku,
  • dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy i wiele innych.

Tego rodzaju opracowania wykonuje m. in. Barbara Włodarczyk. Pracuje ona jako rzeczoznawca majątkowy w Jaworznie, w województwie śląskim. O jej rzetelności i transparentności świadczy fakt, iż należy do Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wykonywane przez nią wyceny pomagają nie tylko w sprawnej sprzedaży nieruchomości, ale mogą ponadto stanowić istotny element w postępowaniach sądowych i wywierać wpływ na rozliczenia podatkowo – skarbowe z Urzędem Skarbowym.

Nie musisz obawiać się skorzystania z pomocy profesjonalisty

W niektórych przypadkach zgłoszenie się do rzeczoznawcy majątkowego jest wymagane prawem. To osoba posiadająca wymagane uprawnienia i odpowiednie kompetencje potwierdzone przez państwo, zatem potencjalni interesanci nie muszą wątpić w jego przygotowanie merytoryczne. Przykładem jest działalność Barbary Włodarczyk, która wykonuje tę pracę na wymagającym rynku, obejmującym zarówno województwo śląskie, jak i małopolskie. Jako że jest to jeden z najprężniej rozwijających się regionów naszego kraju, sprawne działanie wśród tak dynamicznej konkurencji jest idealnym dowodem na konieczność dużego rozeznania w obecnej sytuacji rynku nieruchomości.