ZakupyBezGotowki.pl

Leasing dla nowych firm – co należy o nim wiedzieć?

Nowo powstające przedsiębiorstwa często borykające się na starcie z różnymi problemami ekonomicznymi mogą mieć trudności w pozyskaniu środków finansowych. Niezawodną pomocą okaże się w takim przypadku możliwość skorzystania z leasingu na start przewidzianego dla nowych firm.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu na start?

Leasing na start niejednokrotnie okazuje się najbardziej korzystnym i opłacalnym rozwiązaniem dla nowo tworzącego się przedsiębiorstwa. Co zapewnia leasing dla nowych firm?

Przede wszystkim długi okres finansowania, sięgający od 12 aż do 84 miesięcy, możliwość niskiej wpłaty własnej, nawet w wysokości tylko 1% wartości leasingowanego przedmiotu, dopasowanie spłacanych rat do możiwości finansowych firmy, oraz szybkość podejmowanych decyzji. Istotnym atutem jest również wszechstronnie rozbudowana oferta leasingu. Jego przedmiotem mogą być praktycznie wszystkie środki trwałe, poczynając samochodów, aż po wysoce specjalistyczny sprzęt. Nie bez znaczenia jest również fakt zaliczania wpłaconych rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów firmy, co znacząco wpływa na zarządzanie jej płynnością finansową i daje możliwość jej systematyczego rozwoju.

Jakie warunki należy spełnić przy leasingu na start?

Przy ubieganiu się o leasing dla nowych firm nie znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ani rodzaj branży. Istotnym jest głównie wartość posiadajego majątku i biznesplan gwarantujący jego rozwój, ale również nie bez znaczenia jest poziom reprezentowanego w danej dziedzinie doświadczenia.

Pomimo istniejącej możliwości wsparcia leasingowego od pierwszego dnia działania firmy, w praktyce jest ona stosowana bardzo rzadko. Zazwyczaj najkrótszym wymaganym okresem prowadzenia działalności są 3 miesiące i jest on uwarunkowany rodzajem leasingowanego przedmiotu. Jego wartość i rodzaj wpływa również na formę zastosowanej procedury. W stosunku do tańszych i stereotypowych środków trwałych zwykle przebiega ona w schemacie uproszczonym. Wystarczające jest wówczas złozenie bezbłędnie wypełnionego wniosku, przedstawienie dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego okres prowadzenia firmy.

W przypadku droższych lub bardziej specjalistycznych środków trwałych zastosowanie ma procedura standardowa. Koniecznym warunkiem jest wówczas, oprócz dokumentów wymaganych w procedurze uproszczonej, przedłożenie również oświadczeń świadczących o potencjale finansowym firmy. Mogą to być m.in. sprawozdania finansowe, zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu składek i zaliczek, czy zaświadczenie potwierdzające wysokość osiąganych dochodów brutto. Zazwyczaj sprawdzana jest także zdolność kredytowa i terminowość spłacania wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BIK, BIG i KRD.

Rodzaje leasingu – jaki wybrać?

Rozróżnia się dwie formy leasingu: operacyjny i finansowy. W leasingu operacyjnym właścicielem oddanego w użytkowanie przedmiotu jest nadal leasingodawca i to on dokonuje jego odpisów amortyzacyjnych. Umowa jest zazwyczaj zawierana na czas nie krótszy niż wymagany okres 40% amortyzacji środka. Leasingobiorca ma możliwość, po zakończeniu umowy, wykupienia leasingowanego przedmiotu. Z punktu widzenia podatkowego leasing operacyjny traktowany jest jako usługa i podatek VAT jest doliczany i płacony przy każdej kolejnej racie. Leasing operacyjny pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych w pełnej wysokości, całości opłaty wstępnej oraz wszystkich wydatków związanych z eksploatacją.

W leasingu finansowym oddawany przedmiot staje się majątkiem trwałym przedsiębiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Umowa zawierana jest na czas określony na ponad roczny okres. Korzystający z przedmiotu zostaje automatycznie jego właścicielem po dokonaniu ostatniej wpłaty raty leasingowej. Ze względów podatkowych leasing finansowy uznaje się jako zakup towarów i podatek naliczany jest jednorazowo. Musi być on wpłacony w całości przy pierwszej racie leasingowej. W leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie część odsetkową spłacanych rat, naliczane odpisy amortyzacyjne, oraz wszelkie koszty eksploatacyjne.

Wybór rodzaju leasingu zależny jest od indywidualnych potrzeb leasingobiorcy i uwarunkowany różnymi czynnikami prowadzenia działalności, jak np. kwestie podatkowe czy rachunkowe. Korzyści płynące z wyboru danego rodzaju leasingu musi ocenić sam przedsiębiorca i na tej podstawie podjąć właściwą dla siebie decyzję.

Decydując się na leasing na start warto skorzystać z porad i profesjonalizmu firm leasingowych dla przedsiębiorców. Doractwem i pośrednictwem leasingu dla nowych firm zajmuje się ClickLease. Firma prowadzi całość procesu, ponadto służy opieką przez cały okres trwania umowy leasingowej.

Exit mobile version